Komentarz przed prefacją:
Za chwilę kapłan odmówi modlitwę dziękczynną, którą jest prefacja. Wsłuchując się w wypowiadane słowa, wzbudźmy
w naszych sercach wdzięczność za ofiarę Chrystusa, przez którą zostaliśmy Zbawieni. Niech ta cześć Eucharystii będzie naszym dziękczynieniem za wszelkie otrzymane dary.

Przed błogosławieństwem:
Niech błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy z rąk kapłana, umacnia nasze dążenie do pełnego zjednoczenia z Panem Bogiem i pomoże każdego dnia żyć miłością do Chrystusa i bliźnich.