Przez Jezusa Chrystusa, który głosił Ewangelię i leczył wszelkie choroby, zanieśmy nasze pokorne modlitwy:

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby naśladując Chrystusa nieustannie niósł pomoc drugiemu człowiekowi poprzez bezinteresowną miłość.
  2. Módlmy się za przywódców państw, aby z rozsądkiem i pokorą działali w imię pokoju oraz sprawiedliwości.
  3. Módlmy się za chorych, aby otrzymali potrzebne siły, troskę oraz dobroć potrzebną w pokonywaniu trudów choroby. 
  4. Módlmy się za Ochronę Zdrowia, aby poprzez swoją pracę nieśli nadzieję, opiekę oraz dobro najbardziej potrzebującym ludziom.
  5. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, aby nasze serca były gorliwe do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Jezu Chryste, któremu nie była obojętna prośba trędowatego, racz wysłuchać naszych pokornych modlitw, jeśli tylko są zgodne z Twoją boską wolą. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.