Do Boga, który zesłał nam Ducha Świętego, jako wspomożyciela, zanieśmy nasze pokorne prośby.

  1. Jezu zmartwychwstały, prosimy o dar mądrości dla papieża Franciszka i przewodniczących episkopatów, aby ich decyzje były słuszne.
  2. Jezu zmartwychwstały, prosimy o dar odwagi dla kapłanów, aby z zapałem serca świadczyli o Twojej miłości.
  3. Jezu zmartwychwstały, prosimy o dar pokoju dla krajów pogrążonych w konfliktach zbrojnych, aby każda osoba na świecie mogła żyć w wolności.
  4. Jezu zmartwychwstały, prosimy o dar miłości dla rodziców oczekujących na potomstwo, aby nowonarodzony członek rodziny był dla nich źródłem radości.
  5. Jezu zmartwychwstały, prosimy o dar wiary dla nas samych, abyśmy umocnieni Duchem Świętym, głosili Dobrą Nowinę wszystkim narodom.

Boże, Ty dałeś nam parakleta, który nas pociesza, prowadzi i usprawiedliwia. Prosimy przyjmij nasze błagania, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.