Komentarz przed Liturgią

Podczas dzisiejszej Liturgii obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W tym dniu Kościół wspomina zesłanie Ducha Świętego, 50 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. Jezus dał swoim uczniom Ducha Świętego, aby ich umacniał i prowadził w głoszeniu Ewangelii. W modlitwie poprośmy o dar skupienia i otwartości serca na kierowane do nas Słowo.

Komentarz przed drugim czytaniem

W dzisiejszym drugim czytaniu usłyszymy słowa z Listu Świętego Pawła. Święty Paweł zachęca do podążania za duchem a nie za ciałem. W dalszej części wymienia owoce ducha. Dzięki tym darom kształtujemy siebie na podobieństwo Boga. Musimy jednak otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Wsłuchajmy się uważnie w Słowo Boże oraz wzbudźmy w sobie pragnienie przyjęcia podawanych przez świętego Pawła reguł postępowania.