W Duchu Świętym, zanieśmy Bogu nasze prośby:

  1. Chryste, prosimy prowadź Kościół Święty, by nieustannie opierał swoją naukę na Słowie Bożym.
  2. Chryste, prosimy umacniaj neoprezbitera naszej diecezji, ks. Michała Kowalewskiego, aby w swojej posłudze kierował się Miłością do Boga i bliźniego.
  3. Chryste, prosimy wspieraj rolników, aby efektem ich ciężkiej pracy był obfity plon.
  4. Chryste, prosimy obdarzaj błogosławieństwem Matki, aby w swoim macierzyństwie wzorowały się na Maryi.
  5. Chryste, prosimy dodawaj nam, obecnym na tej Liturgii, odwagi do głoszenia Bożej nauki.

Boże, przyjmij nasze wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.