Komentarz przed Liturgią:

Dzisiejsza uroczystość Trójcy Przenajświętszej jest wyjątkowym momentem w kalendarzu liturgicznym. Skłania on nas do refleksji nad tajemnicą jednego Boga
w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ta fundamentalna prawda naszej wiary była stopniowo objawiana ludzkości przez historię zbawienia, a dzisiejsza liturgia zachęca nas do pogłębienia jej zrozumienia.Niech dzisiejsza uroczystość będzie dla nas okazją do otwarcia serc i umysłów na głębię tajemnicy Trójcy Świętej. Zaufajmy prowadzeniu Ducha Świętego, powierzmy nasze życie miłosiernemu Ojcu i idźmy za przykładem Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem.

Komentarz przed błogosławieństwem:

Zachęceni tym, co usłyszeliśmy i przeżyliśmy w dzisiejszej liturgii, idźmy w świat jako świadkowie tej wielkiej tajemnicy. Niech nasze życie odzwierciedla jedność
i miłość Trójcy Świętej w relacjach z bliźnimi. Dzielmy się radością Ewangelii, świadcząc o Bożej obecności i działaniu w naszym życiu.Niech błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej towarzyszy nam każdego dnia, umacniając nas w wierze, nadziei i miłości.