Jezusowi Chrystusowi powierzmy dzisiaj nasze pokorne prośby.

  1. Prosimy, aby kapłani z radością w swych sercach pełnili swoją posługę.
  2. Prosimy, aby na całym świecie ustały wszelkie wojny i zapanował pokój.
  3. Prosimy, aby samotni doznali bliskości Boga oraz drugiego człowieka.
  4. Prosimy, aby potrzebujący otrzymali wszelkie potrzebne łaski.
  5. Prosimy, aby zmarli dostąpili Chwały Królestwa Niebieskiego.
  6. Prosimy, abyśmy wszyscy tutaj zgromadzeni mieli otwarte serca dla Boga i bliźnich.

Panie, Ty jesteś cichy i pokornego serca. Prosimy przyjmij nasze pokorne wołania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.