Przedstawmy naszemu Zbawcy prośby, z którymi przychodzimy:

  1. Módlmy się za Kościół, aby stawał się święty i liczny.
  2. Módlmy się za księży, aby nieustannie odkrywali piękno płynące z ich powołania.
  3. Módlmy się za rządzących, aby ich decyzje prowadziły do zapewnienia pokoju.
  4. Módlmy się za osoby starsze, aby doświadczały empatii i bliskości.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili udziału w chwale Nieba.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy stawali się godnymi uczestnikami Bożego Ludu.

Chryste, Ty przez swoje przyjście na Ziemie oświeciłeś całą ludzkość i dałeś nam zbawienie, pokornie Cię prosimy, abyś wysłuchał naszych błagań i prowadził nas do świętości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.