Przed Liturgią:
Za moment rozpoczniemy Eucharystię - sakrament, który włącza nas w nowe życie i Królestwo Boże. Wzbudźmy w sobie wdzięczność za możliwość uczestnictwa w tej świętej wieczerzy i wyciszmy się, aby przeżyć ją w skupieniu.

Przed znakiem pokoju:
Znak pokoju praktykowany był już w czasach pierwszych chrześcijan. W tym obrzędzie Kościół prosi o pokój i jedność dla siebie, i całej ludzkości, a my - wierni okazujemy sobie miłość zanim przyjmiemy Ciało Chrystusa. Skłaniając głowę w stronę najbliżej stojących osób pomyślmy o zgodzie i miłości, którymi mamy darzyć innych.