Przed Eucharystią:
Zgromadziliśmy się w tej świątyni, aby spotkać się z Panem, który jednoczy nas w Swoim domu jak pasterz swoje owce. Bóg nie kocha nas przez wzgląd na nasz majątek czy wykształcenie, stworzył nas z miłości, a więc nie stawia nam żadnych warunków, byśmy mogli zostać obdarzeni Jego bezgraniczną dobrocią. Dlatego pragniemy przyjąć do naszych serc Jego Słowo, a podczas uczty eucharystycznej spożywać Jego Najświętsze Ciało i Krew. Pozwólmy, aby Jezus przyszedł do każdego z nas i włączmy się we wspólny śpiew.


Przed Liturgią Słowa:
Bóg pragnie, abyśmy potrafili korzystać z łask, które od niego otrzymujemy. Na naszej drodze życia często stajemy przed wyborami. Pan dał nam Ewangelię, abyśmy mogli podejmować słuszne decyzje, które doprowadzą nas do Jego Królestwa. W skupieniu wysłuchajmy dzisiejszej Liturgii Słowa, świadomi miłości, którą darzy nas Ojciec Niebieski oraz płynącej z niej odpowiedzialności za bycie wiernym w wypełnianiu Bożej woli.