Pani Ta, tę wspaniałą Bożą myśl w swoim życiu wiernie wypełniła. Ona jest błogosławiona i do Niej należy królestwo niebieskie. Cicha, uboga w duchu, czystego serca znalazła łaskę u Pana, poczęła i porodziła Syna Bożego. Ona służyła pokornie Panu Jezusowi. Z Nim cierpiała i smuciła się dla sprawiedliwości, nam miłosiernie Go oddała na ukrzyżowanie. Ona ma wielką nagrodę w niebie. Jest Królową i Matką. Takimi my mamy się stać idąc przez Ziemię i budując ojczyznę według myśli i woli Bożej - ojczyznę szczęśliwą.

Mamy królową, która ocala grzeszników i ratuje nieszczęśliwych. Niewiasta ta... i dziewiczy orszak Baranka, Słowo Boże, Michał Archanioł... depcze głowę Smoka, pokonuje Fałszywego Proroka, zwycięża Wielką Nierządnicę, kruszy mury Wielkiego Babilonu. Cóż to za oręż? To Jej Niepokalane Serce: mocniejsze od mocy utrzymujących ciała niebieskie, czystsze nad wszystkie źródła Ziemi, prawdziwe Bożą mądrością i miłujące miłością samego Boga.

Ta niezwyciężona Niewiasta, Stolica Mądrości, bez skazy czy zmarszczki jest naszą królową - Królową Polski. Zarys Jej Polskiej Korony już widzimy dzięki Słowu Bożemu, nauczaniu Kościoła, życiu naszych świętych, ale to dopiero początek... Dzisiaj my Jej potomstwo i jutro dzieci nasze przez modlitwę, sakramenty, ofiarne czyny, twórczą pracę stajemy się Jej żywą Koroną Uwielbienia i Chwały, córkami i synami samego Boga. Szukajmy wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam przydane. Ona oręduje za nami.

Spójrzmy na Jej Jasnogórskie oblicze. Kto mu dorówna? Kto przeniknie Jej ducha, kto sprosta mądrości, kto przewyższy w miłości i trosce, kto zwycięży jej mężne serce? Naśladujmy Ją, poddajmy się Jej przewodnictwu i nie dajmy się uwieść żadnemu stworzeniu widzialnemu czy niewidzialnemu. Ludu królewski, ludu kapłański, zgromadzenie święte uwierz Bogu jak Maryja!

Bóg uczynił Maryję tak wspaniałą. Za Nim podążała, Jemu ufała, Jemu była posłuszna. Bóg darował Jej Serce Niepokalane, Bóg Uczynił Dziewicę Matką Bożą, Bóg dał Ją nam za Matkę, Bóg zabrał Ją całą do nieba, Bóg oblókł Ją w słońce, położył księżyc pod Jej stopy ukoronował wieńcem z gwiazd dwunastu i uczynił Królową Nieba i Ziemi. Bóg w Trójcy Jedyny przez wcielonego, umęczonego i zmartwychwstałego Syna Bożego - Jezusa Chrystusa. Nasza Królowa - Królowa Polski stoi u boku Króla.

Mamy Króla! Żyje i króluje Zmartwychwstały Chrystus Król Wszechświata! 
Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!...

Doron