Przed Eucharystią:
Każdy z nas ma liczne plany, projekty i marzenia, każdemu z nas Bóg przydzielił rolę w historii ludzkości. Jeśli przyjmiemy Jezusa do swojego życia, On pomoże nam w realizacji wyznaczonych celów. Bóg wzywa nas do nieustannej czujności i gotowości na nadejście Jego Królestwa. Dlatego w czasie rozpoczynającego się dzisiaj adwentu przygotujmy nasze serca na ponowne narodziny Syna Bożego.
 

Przed Liturgią Słowa:
Bóg jako dobry i miłosierny Ojciec chroni nas od Złego i czuwa nad naszym życiem. Mimo to nie zawsze potrafimy Go dostrzec. Często nie wiemy gdzie i kiedy mamy się Go spodziewać, ponieważ Pan nie podaje daty ani godziny swojego przyjścia. Dlatego tak ważne jest, aby zawsze być przygotowanym na przyjęcie Boga do swojego serca, poprzez postępowanie zgodne z Jego nauką. Przepełnieni pragnieniem obecności Pana w naszej codzienności, z uwagą wysłuchajmy kierowanego do nas Słowa.