Komentarz przed Liturgią Słowa:
Bóg stwarzając człowieka obdarzył go wolnością i w bezgranicznym zaufaniu przeznaczył dla Siebie, wierząc, że wybierać będziemy dobrze.
Nie zawsze jednak potrafimy nasze serce skierować ku temu, co daje życie. Maryja jest dla nas przykładem mądrości zawierzenia, to ona w swoim tak, uczy nas, że Miłość przychodzi w ciszy i rodzi piękne owoce.
Otwórzmy serca na Słowo, które za chwilę usłyszymy.