Przed Eucharystią:
Dzisiaj przeżywamy trzecią niedzielę Adwentu, nazywaną "Gaudete", czyli niedzielą radości. Msza święta, która za chwilę rozpocznie się, ma radosny nastrój oczekiwania na powtórne przyjście naszego Pana. Z tego też powodu podczas dzisiejszej Eucharystii, kapłan będzie sprawował liturgię w szatach koloru różowego, który poza radością symbolizuje także przewagę światła nad ciemnością oraz bliskość Bożego Narodzenia. Dlatego z weselem włączmy się we wspólny śpiew ludu Bożego oczekującego na przyjście Zbawiciela.
 
 
Do procesji z darami:
Pan wzywa nas do radosnego głoszenia Dobrej Nowiny i poucza, w jaki sposób mamy być gotowi; abyśmy mieli na to siły, Jezus spotyka się z nami w czasie Eucharystii, przychodzi do naszych serc ze swoją mocą i radością. Dlatego do ołtarza Pańskiego przynosimy dary chleba i wina, aby z mocą Ducha Świętego stały się Ciałem i Krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa, dającymi nam zbawienie. Z wdzięcznością za ofiarę, do niesionych darów dołączmy nasze otwarte serca.