Właśnie zbliża się ku końcowi pierwsza część adwentu. Od 17. grudnia przez liturgię poprowadzą nas tzw. ANTYFONY WIELKIE, które przypisuje się św. Grzegorzowi Wielkiemu, a ich obecny układ Amalariuszowi z Metzu. Pierwotnie były to antyfony do kantyku Maryi - Magnificat w nieszporach, a po reformie liturgicznej znalazły się one także – w skróconej formie – we Mszy świętej, jako werset aklamacji przed Ewangelią. Ich treść została zaczerpnięta ze Starego Testamentu i rozpoczynają się od „O”, dlatego często są nazywane ANTYFONAMI O. Obecnie jest ich siedem:

  • O Sapientia (Mądrości)
  • O Adonai (Panie)
  • O radix (Korzeniu)
  • O clavis (Kluczu Dawida)
  • O oriens (Wschodzie)
  • O Rex (Królu)
  • O Emmanuel

Pierwsze litery tych antyfon, poczynając od ostatniej do pierwszej, tworzą zawołanie: "ero cras" - jutro przybędę.

Od 17 grudnia na naszym profilu na Facebooku rozpoczynamy adwentową serią #EROCRAS. Codziennie w godzinach porannych pojawiać się będzie tekst antyfony przypisanej na dany dzień. Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu :)
Owocnego przeżywania końca Adwentu!

Agata Markiewicz