Przed Eucharystią:
Dzisiaj przeżywamy czwartą Niedzielę Adwentu. Jest to czas radosnego oczekiwania na Narodziny Zbawiciela oraz przygotowania na Jego nadejście. Niech ta Eucharystia pomoże nam umocnić się w wierze i radości, abyśmy stawali się świadkami Bożej miłości.


Do procesji z darami:
Bóg jest pełen łaski i miłosierdzia, każdego dnia troszczy się o Swoje stworzenie. Dlatego pełni wiary i wdzięczności przynosimy do ołtarza dary chleba i wina, prosząc by przemienił je w Swoje Ciało i Krew, nasz duchowy pokarm.