Przed Eucharystią:
Dzisiejszej nocy narodził się nam Zbawiciel, Jezus Chrystus. Cieszmy się, ponieważ ukazała się Boża chwała. Za chwilę z radosną pieśnią powitamy Nowonarodzonego. Niech Książę Pokoju napełni nasze serca Swoją miłością, niech Zbawiciel zagości pośród nas, byśmy mogli nieustannie radować się Jego obecnością.


Przed znakiem pokoju:
Jezus jest Emmanuelem, Bogiem z nami, Księciem Pokoju. To On przychodzi, by obdarzać nas Swoją miłością i wprowadzać harmonię w nasze życie. Przekażmy sobie Chrystusowy pokój, by nieustannie panował w naszych sercach.