Obrzęd błogosławieństwa owsa w święto św. Szczepana (26 grudnia)

Ten obrzęd można celebrować zwłaszcza we wspólnotach, w których wiele osób pracuje w rolnictwie. Odpowiednie teksty można znaleźć w „Obrzędach błogosławieństw” (OB), tom II, s.224. Błogosławieństwo ma miejsce podczas Eucharystii, po modlitwie po komunii. Następnie celebrans kropi wodą święconą obecnych oraz przyniesiony przez nich owies. Należy odpowiednio wcześniej zachęcić wiernych do przyniesienia owsa do kościoła.

Obrzęd błogosławieństwa wina w święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty (27 grudnia)

Czasami rezygnuje się z celebrowania tego błogosławieństwa za względu na kontrowersyjne i negatywne postrzeganie wina. Jednak wino samo w sobie nie jest złe!

Odpowiednie teksty znajdują się w OB, tom II, s.226. Błogosławieństwo ma miejsce podczas Eucharystii, po modlitwie po komunii. Następnie celebrans kropi wodą święconą obecnych oraz przyniesione przez nich wino. Należy odpowiednio wcześniej zachęcić wiernych do przyniesienia wina do kościoła.

Obrzęd błogosławieństwa małych dzieci w święto Świętych Młodzianków Męczenników (28 grudnia)

Warto w tym dniu zaprosić na Eucharystię rodziców z dziećmi. Mszę świętą należy celebrować jako liturgię z udziałem dzieci. Odpowiednie teksty można znaleźć w OB, tom II, s.228. Podana jest tam propozycja tekstu modlitwy powszechnej. Obrzęd błogosławieństwa następuje po modlitwie powszechnej, celebrans opuszcza modlitwę zakończenia i odmawia błogosławieństwo z wyciągniętymi rękoma. Podana jest również propozycja końcowego uroczystego błogosławieństwa.

Obrzęd błogosławieństwa rodzin w okresie Narodzenia Pańskiego

Ten obrzęd można zastosować podczas odwiedzin duszpasterskich. Odpowiednie teksty znajdują się w OB, tom II, s.233. Celebracja ta ma następującą strukturę: wejściu kapłana do domu winien towarzyszyć śpiew kolędy, następnie pozdrawia on zgromadzoną rodzinę. Następuje czytanie Słowa Bożego (podane jest 11 propozycji) i prośby (podane są 4 propozycje). Potem celebrans odmawia modlitwę błogosławieństwa. Podano kilka wersji modlitwy, w tym specjalne w przypadku osób starszych oraz chorych. Następnie kapłan kropi zgromadzonych oraz pomieszczenia wodą święconą. Na zakończenie udziela obecnym błogosławieństwa.

Obrzęd błogosławieństwa kredy i kadzidła w uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)

Celebracja ma miejsce podczas Eucharystii po homilii albo po modlitwie po komunii. Właściwe teksty można znaleźć w OB, tom II, s.242.

Obrzęd błogosławieństwa wody w święto Chrztu Pańskiego

Można go zastosować podczas każdej Eucharystii celebrowanej w ten dzień. Obrzęd ten ma następującą strukturę: po procesji wejścia kapłan czyni znak krzyża i pozdrawia wiernych. Następnie odmawia modlitwę błogosławieństwa i kropi wiernych wodą święconą. Pokropieniu towarzyszy odpowiedni śpiew. Po aspersji odmawia się hymn Gloria.

Odpowiednie teksty znajdują się w OB, tom II, s.245.