Przed Eucharystią:

Dzisiejszy dzień posiada wiele różnych znaczeń. Przeżywamy dzień Pański, pamiątkę zmartwychwstania, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, obchodzone w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, oraz ostatni dzień roku kalendarzowego 2017.
Takie połączenie różnych wydarzeń powinno skłonić każdego z nas do krótkiej refleksji; nad tym, czy kończący się rok zbliżył mnie do Boga, czy przeżyłem go
w bliskości z moim Zbawicielem. Dzisiejsze święto wzywa do kolejnych przemyśleń; czy tworząc swoją rodzinę wpatruję się w rodzinę nazaretańską, czy proszę ją o wsparcie i wstawiennictwo.
Niech rozpoczynająca się Eucharystia, czytania, które usłyszymy, wspólne śpiewy, będą dla nas natchnieniem do zastanowienia się, wdzięczności, a może i do podjęcia postanowień.


Przed Liturgią Słowa:
W dzisiejszych czytaniach, w historiach biblijnych aktualnych w każdym czasie, Bóg wzywa nas, byśmy zawsze podejmowali decyzje przepełnieni ufnością w Jego miłość. Jedyne czego Pan wciąż oczekuje od człowieka to wiara i zaufanie. Wydaje się, że niewiele, a jednak są to dwie bardzo trudne kwestie, bo nie łatwo jest wierzyć, kiedy rozum podpowiada coś innego.
Słuchając czytań, zastanówmy się nad naszą wiarą i prośmy, aby Pan nam jej przymnażał.