1. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy Ci N. i N., prosimy, aby zawarte przez nich dziś małżeństwo było budowane w oparciu o wzajemne oddanie i zaufanie.
  2. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy rodziców młodej pary, prosimy, aby w dobrym zdrowiu radowali się z udział w powstaniu nowej rodziny.
  3. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy zgromadzone tu małżeństwa, prosimy umocnij w nich Twoje dary, aby coraz pełniej realizowali
  4. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy Ci narody Świata, prosimy, aby troszczyły się o każde ludzkie Życie.
  5. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy zmarli z rodzin nowożeńców, prosimy, aby mogli oglądać Ciebie twarzą w twarz.
  6. Panie, który jesteś dawcą miłości polecamy Kościół, prosimy, aby odważnie głosił całemu Światu Dobrą Nowinę o Twoim miłosierdziu. "