Rozpoczynając okres Adwentu zanieśmy do naszego Pana ufne modlitwy:

  1. Panie, na którego czekamy, prosimy się za papieża, biskupów i kapłanów. Umocnij ich na czas głoszenia rekolekcji.
  2. Panie, na którego czekamy, prosimy się za chrześcijan doznających ucisku i prześladowań. Obdarz ich siłą i odwagą.
  3. Panie, na którego czekamy, prosimy się za kraje pogrążone w konfliktach i walkach. Nakłoń serca rządzących do zgody i pojednania.
  4. Panie, na którego czekamy, prosimy się za osoby opuszczone. Wlej w ich serca nadzieję i otuchę.
  5. Panie, na którego czekamy, prosimy się za naszych bliskich zmarłych. Przyjmij ich do swojego królestwa.
  6. Panie, na którego czekamy, prosimy się za zgromadzonych na tej Eucharystii. Daj nam Łaskę dobrego przeżycia czasu adwentu.

Panie, Jezu Chryste, Ty znasz nasze serca razem z nich słabościami, prosimy, umacniaj w nas dobro i pragnienie dążenia ku Tobie. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen