Miłosiernemu Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra, przedstawmy nasze prośby.

  1. Polecamy Ci Ojcze Kościół Święty. Spraw, aby jednoczył wszystkich chrześcijan i był wiernym Świadkiem Twej miłości.
  2. Polecamy Ci Ojcze wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów. Spraw, aby nigdy nie zabrakło im pokory i wierności.
  3. Polecamy Ci Ojcze osoby, które sprawują władzę nad narodami. Spraw, aby ich serca były czyste i wolne od pychy.
  4. Polecamy Ci Ojcze wszystkie polskie rodziny. Spraw, aby panowała w nich atmosfera Twojej miłości i pokoju.
  5. Polecamy Ci Ojcze wszystkich zmarłych. Spraw, aby dane im było przebywanie w Twoim Królestwie na wieki.
  6. Polecamy Ci Ojcze nas, którzy zgromadziliśmy się wokół Twojego ołtarza. Spraw, abyśmy naszą codzienność budowali na Tobie.

Boże Ojcze, prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb i dopomóż nam przygotować drogi naszego Życia na przyjście Jezusa Chrystusa. Który Żyje i króluje na wieki wieków. Amen.