Do Boga, który troszczy się o Kościół, z ufnością skierujmy nasze prośby:

  1. Za Kościół Święty, aby nieustannie niósł Światu Ewangelię. Ciebie prosimy...
  2. Za rządzących państwami, aby dobra materialne nie przysłaniały im potrzeb narodu. Ciebie prosimy...
  3. Za młodzież, aby przez zniewolenia i nałogi nie zatraciła więzi z Panem.
  4. Za przeżywających rekolekcje adwentowe, aby otrzymali błogosławieństwo i potrzebne Łaski. Ciebie prosimy...
  5. Za zmarłych, aby radowali się w niebie oglądaniem Bożego majestatu. Ciebie prosimy...
  6. Za nas samych, abyśmy dostrzegali obecność Zbawiciela w codziennym Życiu. Ciebie prosimy...

Boże, prosimy Cię, przyjmij pokorne błagania ludu i uczyń nasze serca gotowymi do przyjmowania Twojej woli. Przez Chrystusa Pana naszego.