Bóg wypełnił obietnice, które przez wieki przepowiadali prorocy. Z sercami, które przepełnione są radością zanieśmy pełne ufności prośby.

  1. Światłości Świata prosimy Cię za Kościół, który od Twojego przyjścia na ziemię nieustannie niesie Światu Dobrą Nowinę, niech każdego dnia daje ludziom nadzieję.
  2. Światłości Świata prosimy Cię za biskupów, kapłanów i diakonów, niech przykład ich codziennego umacnia wiernych w dążeniu do Ciebie.
  3. Światłości Świata prosimy Cię za ludzi, którzy sprawują władze nam narodami, niech ich rządom, za Twoim przykładem towarzyszy pokój i dobrobyt.
  4. Światłości Świata  prosimy Cię za zmarłych szczególnie za N, niech przebywają w niebie i razem z chórami anielskimi Śpiewają Tobie hymny uwielbienia.
  5. Światłości Świata  prosimy Cię za nas, którzy zgromadziliśmy się na tej nocnej Eucharystii, niech radość z Twojego narodzenia dodaje nam sił do bycia Świadkami Ewangelii.

Panie, Ty wybierasz to, co małe i słabe w oczach Świata. Prosimy wysłuchaj naszych modlitw oraz spraw, abyśmy dostrzegali Ciebie w naszych bliźnich szczególnie chorym i odrzuconych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen