W tę Świętą noc narodził się Boski Odkupiciel i dla nas wędrowców na drogach czasu stał się pokarmem Życia wiecznego. Zwróćmy się do Niego w naszych potrzebach:

  1. Narodzony Jezu spraw, aby Kościół w każdym czasie głosił błogosławioną nadzieję, którą Ty jesteś.
  2. Narodzony Jezu spraw, aby wszyscy kapłani potrafili w Świecie Świadczyć o Tobie, jako Bogu, który jest blisko człowieka.
  3. Narodzony Jezu spraw, aby ludzie sprawujący władzę mądrze i roztropnie wypełniali swoje obowiązki, uwzględniając Boże prawa.
  4. Narodzony Jezu spraw, aby rodziny chrześcijańskie były miejscem rozwoju dla wszystkich Twoich braci i sióstr.
  5. Narodzony Jezu spraw, aby ludzie potrzebujący doznali pomocy i nie utracili nadziei.
  6. Narodzony Jezu spraw, abyśmy przyjmując Ciebie, przyjmowali każdego człowieka, którego stawiasz na naszej drodze i uczyli się go kochać.

Jezu Ty zstępując z nieba ofiarowałeś Światu prawdziwy pokój, udzielaj tego daru, każdemu człowiekowi, który przez Ciebie jest odkupiony. Który Żyjesz i królujesz Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.