Czcząc Maryję w tajemnicy Jej Bożego macierzyństwa, przedstawmy Bogu nasze pokorne błagania.

  1. Módlmy się za chrześcijan, aby głosili wielkie misterium Wcielenia Chrystusa.
  2. Módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów, aby potrafili Świadczyć o Bogu, który stał się człowiekiem.
  3. Módlmy się za wszystkich ludzi, aby w nowym roku dostąpili obfitego błogosławieństwa i Łask.
  4. Módlmy się za tych, którzy Żyją z daleka od Boga, aby odnieśli drogę do Niego.
  5. Módlmy się za nas, abyśmy szli za wzorem Maryi i przyjmowali jak Ona wolę Bożą.

Miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, Że Maryja dziewica poczęła i porodziła Syna. Przyjmij nasze prośby i spraw, abyśmy przez Jej ręce otrzymali błogosławieństwo na nadchodzący rok. Przez Chrystusa Pana naszego.