Do Boga, który objawia się trzem Mędrcom ze Wschodu, zanieśmy pokorne błagania.

  1. Panie, prosimy Cię za Chrześcijan, aby potrafili pokonać wszelkie podziały i stali się jednym Kościółem w Tobie.
  2. Panie, prosimy Cię za rządzących naszą ojczyzną, aby w podejmowanych decyzjach kierowali się mądrością i dobrem obywateli.
  3. Panie, prosimy Cię za ludzi grzesznych i błądzących, aby objawiona przez Ciebie Prawda, przemieniła ich serca.
  4. Panie, prosimy Cię za dzisiejszych solenizantów, aby cieszyli się zdrowiem i Twoim błogosławieństwem.
  5. Panie, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili Łaski zbawienia.
  6. Panie, prosimy Cię za nas samych, abyśmy widzieli Twoją obecność w naszym Życiu i potrafili dziękować za wszystkie otrzymane Łaski.

Boże, prosimy, wysłuchaj nasze pokorne modlitwy i racz obdarzać naszą wspólnotę Twoimi Łaskami. Przez Chrystusa Pana naszego.