Jako wspólnota ludzi ochrzczonych przedstawmy Bogu nasze modlitwy:

  1. Ojcze, prosimy Cię o Ducha pokoju, aby Kościół Święty zjednoczył wszystkich ludzi w jedną owczarnię Chrystusową.
  2. Ojcze, prosimy Cię o Ducha rady, aby rządzący naszym państwem podejmowali decyzje z myślą o dobru całego narodu.
  3. Ojcze, prosimy Cię o Ducha miłości, aby dzieci ochrzczone wzrastały w kochających rodzinach i rozwijały się na drodze do Świętości.
  4. Ojcze, prosimy Cię o Ducha męstwa, aby zatwardziali grzesznicy potrafili wrócić na drogę do zbawienia.
  5. Ojcze, prosimy Cię o Ducha przebaczenia, aby nasi zmarli mogli razem z Chrystusem przebywać w Królestwie niebieskim.
  6. Ojcze, prosimy Cię o Ducha jedności, abyśmy zanurzeni w chrzcie Świętym potrafili być Świadkami prawdziwej Świętości.

Wszechmogący Boże, prosimy, przyjmij nasze błagania, które zanosimy przed Twój tron. Przez Chrystusa Pana naszego.