Panu, który rodząc się w Betlejem stał się naszym bratem, przedstawmy ufne modlitwy:

  1. Prosimy, pamiętaj Panie o Kościele, niech w Roku Wiary odważnie głosi przesłanie Ewangelii każdemu człowiekowi.
  2. Prosimy, pamiętaj Panie o rządzonych państwami, niech ich decyzjom towarzyszy rozwaga i troska o obywateli.
  3. Prosimy, pamiętaj Panie o emigrantach i uchodźcach, niech będzie im dane wrócić do swoich domów i Żyć w pokoju i bezpieczeństwie.
  4. Prosimy, pamiętaj Panie o małżeństwach, niech swoją miłość budują w odniesieniu do Ciebie.
  5. Prosimy, pamiętaj Panie o naszych bliskich zmarłych, niech na wieki przebywają w Twoim Królestwie.
  6. Prosimy, pamiętaj Panie o nas, niech nie braknie nam sił i odwagi do bycia Twoimi Świadkami.

Panie, wierzymy, Że w Tobie wszystko znajduje rozwiązanie i nabiera sensu. Prosimy, obdarz nas Łaskami, o które z ufnością wołamy. Który Żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.