Prośmy dobrego Boga o potrzebne Łaski dla nas i całego Świata.

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby z mocą głosił Dobrą Nowinę.
  2. Módlmy się za małżonków, aby Żyli w wierności i zgodzie.
  3. Módlmy się za rodziny, aby panowała w nich miłość i wzajemny szacunek.
  4. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się pełnią zbawienia w Królestwie Niebieskim.
  5. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili być Świadkami Chrystusa w codziennym Życiu.

Boże, Ty jesteś naszą nadzieją i mocą, której ufamy. Zechciej wysłuchać próśb, które z wiarom Tobie przedstawiamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen