Gromadząc się w imię Wszechmocnego Boga, wołajmy z ufnością w intencjach Kościoła i całego Świata:

 1. Nie bój się, odtąd ludzi będziesz Łowił
  Módlmy się za następcę Św. Piotra papieża Benedykta XVI oraz wszystkich pasterzy Kościoła, aby z mocą głosili słowa Ewangelii aż po wszystkie krańce Ziemi. Ciebie prosimy...
 2. Wypłyń na głębię
  Módlmy się za powołanych do kapłaństwa i Życia konsekrowanego, aby, pomimo obaw, słabości i przeciwności, odważyli się pójść za głosem Mistrza z Nazaretu. Ciebie prosimy...
 3. Odejść ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny
  Módlmy się za ludzi, którzy popadli w rozpacz z powodu swoich grzechów, aby na nowo uwierzyli w wielkie i Miłosierdzie Boga. Ciebie prosimy...
 4. Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie
  Módlmy się za mieszkańców terenów Świata, na których panuje wojna, głód i niedostatek, aby Bóg obdarzył ich pokojem i godnymi warunkami Życia. Ciebie prosimy...
 5. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca
  Módlmy się za młodzież, aby żyła w przyjaźni z Bogiem i odkryła radość płynącą z wiary. Ciebie prosimy...
 6. Oto ja, poślij mnie
  Módlmy się za nas zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy ochoczym sercem odpowiadali na zadania, które stawia nam Pan. Ciebie prosimy...

Boże, Ty znasz nasze potrzeby i pragnienia. Wejrzyj Łaskawie na zanoszone przed Twój tron prośby modlącego się ludu. Racz je wypełnić, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen