Pełni pokory przedstawmy Bogu nasze prośby w potrzebach Kościoła i świata.

  1. Otaczaj opieką Kościół Święty, by w Świecie targanym wątpliwościami był silnym znakiem Bożej potęgi i mądrości.
  2. Wspieraj łaską Ducha Świętego spowiedników i rekolekcjonistów, aby wzywając do nawrócenia doświadczali wielkich owoców swojej posługi.
  3. Prowadź parlamentarzystów i sędziów, by ich praca była posługą na rzecz pokoju i bezpieczeństwa.
  4. Dotknij swoją miłością grzeszników i poszukujących prawdy, aby podczas Wielkiego Postu doświadczyli łaski jedności z Kościołem.
  5. Umocnij chorych, cierpiących i samotnych, aby przyjmując z odwagą codzienny krzyż wypraszali zbawienie dla Twojego ludu.
  6. Pobłogosław naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy potrafili owocnie przeżyć Wielki Post i pogłębić naszą wiarę w Jezusa, który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze prośby i udziel swojego przebaczenia nam grzesznym ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.