Pełni wdzięczności za kończący się rok szkolny zanieśmy do Pana nasze pokorne prośby:

  1. Panie prosimy Cię za Kościół Święty, aby był miejscem wytrwałej i ufnej modlitwy.
  2. Panie prosimy Cię za Ojca Świętego, aby swoją posługą wskazywał nam drogę do zbawienia.
  3. Panie prosimy Cię za naszą ojczyznę, aby potrafiła wzrastać w pokoju i jedności.
  4. Panie prosimy Cię za nauczycieli, aby ich trud i poświęcenie został wynagrodzony.
  5. Panie prosimy Cię za absolwentów szkół, aby podjęli mądre decyzje w wyborze dalszej drogi życiowej.
  6. Panie prosimy Cię za nas zgromadzonych na Uczcie Eucharystycznej, abyśmy ten czas wakacji potrafili dobrze wykorzystać.

Panie, Ty nam pokazujesz, że dla Ciebie nie ma nic nie możliwego i że wystarczy prawdziwa wiara, by nasze prośby zostały wysłuchane. Prosimy Cię, racz wysłuchać naszych ufnych próśb zanoszonych do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen