UWAGA: tę modlitwę wiernych można wykorzystać, jeśli jednym z czytań jest Hymn o miłości.

Do Boga, który ukazuje nam nigdy nieustającą miłość, zanieśmy nasze prośby i błagania.

 1. "Miłość nigdy nie ustaje"
  Módlmy się za N i N, aby łącząca ich więź z każdym dniem stawała się silniejsza.
 2. „Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość”
  Módlmy się o pomnożenie wiary nowożeńców, aby w jej świetle kształtowali swoje życie.
 3. "Wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję."
  Módlmy się o wzajemnie zaufanie, aby nieustannie towarzyszyło młodej parze na wspólnej drodze życia.
 4. "Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest."
  Módlmy się za rodziców, aby w wychowywaniu dzieci nie zabrakło im wyrozumiałości.
 5. "Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał byłbym niczym.
  Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił chwałę i miłosierdzie Boże na całej Ziemi.
 6. „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali
  Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy żyli w zgodzie i pokoju.

Boże, który jesteś źródłem naszej miłości, wejrzyj w serca nas tu zgromadzonych i udziel nam swej łaski. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen