Ufając Bożym Słowom zanośmy do Pana nasze modlitwy:

  1. Panie, prosimy, niech Kościół Święty z wiarą przygotuje się na Święta Twego Zmartwychwstania.
  2. Panie, prosimy, niech biskupi, kapłani i diakoni, zasłuchani w Twoje Słowo, prowadzą powierzony im lud drogą prawdy i miłości.
  3. Panie, prosimy, niech ludzie niewierzący i wątpiący, poznają Ciebie i uwierzą w Ewangelię.
  4. Panie, prosimy, niech zmarli z naszych rodzin (w szczególności..) zamieszkajż w niebieskiej ojczyźnie.
  5. Panie, prosimy, niech każdy z nas zgromadzonych wokół ołtarza ufnie zwraca się ku Tobie.

Panie, Ty jesteś naszym światłem i zbawieniem. Wierzymy, że zanoszone do Ciebie prośby zostaną wysłuchane, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Bądź uwielbiony, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen