Miłosiernemu Bogu przedstawmy nasze pokorne prośby.

  1. Polecamy Ci Boże Kościół Święty. Spraw, aby opierał się na duchowej skale, jaką jest sam Chrystus.
  2. Polecamy Ci Boże kapłanów głoszących rekolekcje wielkopostne. Spraw, aby ich słowa trafiały do serc wiernych.
  3. Polecamy Ci Boże rządzących państwami. Spraw, aby szanowali wyznaczony przez Ciebie czas ludzkiej pracy i czas odpoczynku.
  4. Polecamy Ci Boże ochrzczonych na całym Świecie. Spraw, aby pamiętali, Że noszą na sobie twoją pieczęć, która jest darem i zadaniem.
  5. Polecamy Ci Boże wszystkich, którzy podjęli postanowienia wielkopostne. Spraw, aby przyniosły one duchowe owoce.
  6. Polecamy Ci Boże nas zgromadzonych na dzisiejszej liturgii. Spraw, abyśmy czerpali z niej umocnienie na czas Wielkiego Postu.

Dobry Boże, wejrzyj na prośby, które do Ciebie zanosimy i racz spełnić te, które są zgodne z twoją świętą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.