Do Boga, który przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Swojego Syna wlał w nasze serca radość i nadzieję, zanieśmy nasze modlitwy:

 1. Wysławiajcie ze mną Pana
  Za wspólnotę Kościoła Świętego, aby w trakcie przeżywanego Wielkiego Postu nie skupiała się jedynie na grzechach i słabościach, lecz niosła całemu Światu Dobrą Nowinę o Zbawieniu. 
 2. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach
  Za biskupów i kardynałów, aby w trudach dzisiejszych czasów potrafili głosić Świadectwo wiary swoim słowem i Życiem. 
 3. Bóg pojednał ze sobą Świata
  Za państwa opanowane przez wojnę domową, aby ich mieszkańcy nie tracili nadziei, lecz pamiętali o obietnicy Bożego pokoju.
 4. Za uczestniczących w rekolekcjach wielkopostnych, aby zrozumieli, Że mimo dawnych grzechów wciąż mają szansę, by odnowić swoją relację z Bogiem.
 5. Wszystko zaś to pochodzi od Boga
  Za ludzi umierających, aby w swojej Śmierci nie dostrzegali wyłącznie końca Życia, lecz by pamiętali, skąd pochodzą i do Kogo zmierzają.
 6. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchała
  Za gromadzących się dziś na niedzielnej uczcie, aby przeżywany okres wielkopostny nie skupiał nas tylko i wyłącznie na sprawach trudnych, lecz otwierał oczy na nieskończoną dobroć Wszechmogącego. Ciebie prosimy...

Boże, który zesłałeś na Świat swojego Syna, aby ukazać nam pełnię nieskończonej dobroci, prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw, jeśli tylko są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen