Miłosiernemu Ojcu przedstawmy nasze pragnienia i prośby, z którymi do Niego przybyliśmy.

  1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby Duch Święty dodawał mu odwagi i prowadził go w jego posłudze.
  2. Módlmy się za rządzących państwami, aby wprowadzali pokój na Świecie, a miłość królowała w ich sercach nad nienawiścią.
  3. Módlmy się za grzeszników, aby zrozumieli, Że nie są potępieni, a Bóg czeka na nich z otwartymi ramionami.
  4. Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby wzrastały w wierze i były Świadectwem dla Świata.
  5. Módlmy się za nas samych, abyśmy nie osądzali naszych braci i sióstr, lecz byli dla nich nauczycielami Życia zgodnego z Ewangelią.

Boże, Ty stworzyłeś ten Świat i wszystkich jego mieszkańców, prosimy Cię o wysłuchanie modlitw, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.