Bogu, który jest Miłością przedstawmy prośby przyniesione w sercach na tę Eucharystię:

  1. Powierzamy Tobie Boże Kościół Święty, prosząc, aby wszystkie jego dzieci Żyły zjednoczone jak jedna rodzina.
  2. Powierzamy Tobie Boże nowożeńców N i N, prosząc, aby każdego dnia potrafili wzrastać we wzajemnej miłości.
  3. Powierzamy Tobie Boże rodziców i rodzeństwo młodej pary, prosząc, aby zawsze byli gotowi nieść im pomoc i otaczać swoją miłością.
  4. Powierzamy Tobie Boże wszystkich zmarłych krewnych i bliskich z tych rodzin, prosząc, aby w wiecznej radości cieszyli się Twoją obecnością.
  5. Powierzamy Tobie Boże przyjaciół N i N, zwłaszcza tych poszukujących powołania lub samotnych, czekających na miłość, prosząc, aby nie zabrakło im sił, determinacji i wiary.
  6. Powierzamy Tobie Boże nas wszystkich zebranych na liturgii, prosząc, aby uczestnictwo w Ofierze Twego Syna wzmacniało miłość do ludzi, których stawiasz na drodze naszego Życia.

Boże, wierzymy, że Ty Łączysz ze sobą ludzi i czynisz ich płodnymi, tak by ziemia była pełna Twoich stworzeń, prosimy przyjmij prośby przez nas złożone i błogosław Łaskami, o które prosiliśmy, Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen