Chrystus umarł i zmartwychwstał, dlatego pełni pokoju i wiary, zanośmy od Niego nasze pokorne błagania:

  1. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci chrześcijan. Spraw, by zawsze potrafili głosić Twoją Łaskę, trwającą na wieki.
  2. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci papieża Franciszka, biskupów (szczególnie obecnego wśród nas…), kapłanów i diakonów. Spraw, by umocnieni i kierowani Duchem Świętym byli Żywym Świadectwem dla Kościoła.
  3. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci wszystkie narody. Spraw, by panował w nich pokój i wolność wyznawania wiary w Ciebie.
  4. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci ludzi chorych, cierpiących i umierających. Spraw, by nie poddawali się zwątpieniu, lecz mieli ufność w Twoim miłosierdziu.
  5. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci maturzystów. Spraw, by Duch, którego obiecałeś Apostołom, pomógł im zdać zbliżające się egzaminy maturalne.
  6. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci nas samych. Spraw, byśmy potrafili w cierpiących zobaczyć naszego bliskiego i czynić miłosierdzie.

Jezu Chryste, Ty przez Swoje zbawcze dzieło przyniosłeś Światu pokój. Prosimy, abyś przez Świadectwo zmartwychwstania umacniał naszą wiarę. Który Żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen