Zgromadzeni tak, jak Apostołowie w wieczerniku, ciesząc się darami Ducha Świętego, módlmy się z ufnością:

  1. Duchu Święty, Stworzycielu, prosimy Cię o dar mądrości i rozumu dla całej wspólnoty Kościoła Świętego. Wysłuchaj nas, Panie.
  2. Duchu Święty, blasku Ojca, prosimy Cię o dar rozumu i wiary dla kapłanów i diakonów. Wysłuchaj nas, Panie.
  3. Duchu Święty, Prawdo i Życie, prosimy Cię o dar rady i wrażliwości dla rządzących państwami. Wysłuchaj nas, Panie
  4. Duchu Święty, Orędowniku i Pocieszycielu, prosimy Cię o dar męstwa i bojaźni Bożej dla dzieci i młodzieży przyjmujących w tym roku sakramenty Pierwszej Komunii Świętej i Dojrzałości Chrześcijańskiej. Wysłuchaj nas, Panie.
  5. Duchu Święty, Źródło mądrości, prosimy Cię o dar umiejętności i rozeznania dla tegorocznych maturzystów. Wysłuchaj nas, Panie.
  6. Duchu Święty, Ożywicielu, prosimy Cię o dar pobożności i Żywej wiary dla nas zgromadzonych na dzisiejszej Eucharystii. Wysłuchaj nas, Panie.

Boże Ojcze, z ufnością prosimy, abyś mocą swojego Ducha kierował naszym Życiem według Twojego upodobania. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.