Przyjmując z radością znamię Ducha Świętego, który z mocą działa w Kościele i w nas, z ufnością zwracajmy się do Ojca z naszymi prośbami.

Będziemy powtarzać: Ducha Świętego ześlij na swój Kościół.

 1. Zstąp na nas Duchu miłości
  Módlmy się za Kościół Święty, aby był bogaty w Boże miłosierdzie i dzielił je miedzy wszystkich wiernych.
 2. Zstąp na nas Duchu pokoju
  Módlmy się za naszego papieża N., biskupów (szczególnie za obecnego N.), wszystkich kapłanów i diakonów, aby budowali ten Świat w sprawiedliwości i pokoju.
 3. Zstąp na nas Duchu bojaźni Bożej
  Módlmy się za nowo bierzmowanych, aby namaszczeni Duchem Świętym z czystymi sercami szli i z mocą głosili Chrystusa.
 4. Zstąp na nas Duchu - Pocieszycielu
  Módlmy się za rodziców, aby ich dzieci nie były dla nich powodem do Łez, lecz szczęścia i dumy.
 5. Zstąp na nas Duchu prawdy
  Módlmy się za Świadków, aby nie tracąc wiary wspierali innych w mężnym głoszeniu Dobrej Nowiny.
 6. Zstąp na nas Duchu wiary
  Módlmy się za prześladowanych za wiarę, aby Duch Święty umacniał ich każdego dnia i dawał im nowe siły do wyznawania wiary.
 7. Zstąp na nas Duchu męstwa
  Módlmy się za cierpiących w milczeniu, aby Bóg wynagrodził im ich poświęcenie i obdarzył ich silną wiarom.
 8. Zstąp na nas Duchu Święty
  Módlmy się za nasze zgromadzenie liturgiczne, abyśmy przystępując do ołtarza Pańskiego odchodzili z odnowionym sercem.

Boże, który napełniasz lud swoim Świętym Duchem. Wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy zawsze szanowali swoją godność i pomagali sobie wzajemnie w osiągnięciu zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.