Do Pana, który zapewnia nas, Że jest z nami aż do skończenie Świata, zanieśmy ufne modlitwy:

  1. Panie, który zapowiedziałeś swoje powtórne przyjście polecamy Ci wspólnotę Kościoła, która oczekuje Ciebie, spraw aby nie została zaskoczona w swym oczekiwaniu.
  2. Panie, który zapowiedziałeś swoje powtórne przyjście polecamy Ci ludzi, którzy sprawują władzę, spraw aby rządzili sprawiedliwie i mądrze.
  3. Panie, który zapowiedziałeś swoje powtórne przyjście polecamy Ci tych, którzy Żyją w niepewności i strachu o jutro, spraw aby doświadczyli Twojej nadziei i pokoju.
  4. Panie, który zapowiedziałeś swoje powtórne przyjście polecamy Ci matki, które oczekują potomstwa, spraw aby one i ich dzieci zostały otoczone miłością i troską.
  5. Panie, który zapowiedziałeś swoje powtórne przyjście polecamy Ci naszych bliskich, którzy już wezwałeś do siebie, spraw aby przebywali na wieki w niebieskiej ojczyźnie.
  6. Panie, który zapowiedziałeś swoje powtórne przyjście polecamy Ci nas, którzy gromadzimy się na tej Eucharystii, spraw abyśmy dobrze wykorzystali dany nam czas adwentu.

Panie, Ty najlepiej wiesz czego nam potrzeba, wysłuchaj próśb, które Ci przedstawiamy, a także obdarz nas także i odwagą do trwania przy Tobie. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.