Do Boga, który w Swej niezmierzonej miłości nas usynowił, zwracamy się pokornie zjednoczeni w modlitwie:

  1. Za Kościół Święty, by jako wielka rodzina Świętych zawsze zachowywał wzajemną jedność i miłość jego członków.
  2. Za rodziny osób konsekrowanych i duchownych, by jako wzór wzrastania chrześcijańskiego jaśniały w swoich wspólnotach.
  3. Za kierujących państwami, by ich sercami rządził Chrystusowy pokój.
  4. Za rodziców, by potrafili spędzać czas ze swoimi dziećmi ofiarowując im miłość i zrozumienie.
  5. Za zmarłych, by jako w pełni już zbawieni wstawiali się za Żyjącymi braćmi i siostrami.
  6. Za nas samych, byśmy jako Świadkowie Nowo narodzonego Żyli Jego Ewangelią.

Ojcze Przedwieczny, zebraliśmy się, by chwalić Twoje Łaski i prosić o kolejne. Dotrzymaj obietnicy danej apostołom i spełnij zanoszone do Ciebie błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen