Do Boga, który przyszedł na Świat, aby obdarzyć wszystkich ludzi swoją Mądrością zanieśmy pragnienia naszych serc:

  1. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby poprzez swoje postępowanie nieśli radość Bożego narodzenia całemu Światu.
  2. Módlmy się za naród Polski, aby Żył i kierował się jedyną prawdziwą mądrością.
  3. Módlmy się za ludzi, którzy muszą pracować w niedzielę, aby w jej trakcie mogli spotkać Boga przychodzącego w drugim człowieku.
  4. Módlmy się za młodych odkrywających swoje powołanie, aby potrafili ujrzeć Boże Światło na drodze Życia.
  5. Módlmy się za poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, aby doświadczyli umocnienia i uzdrowienia.
  6. Módlmy się za nas zgromadzonych przy ołtarzu, abyśmy napełnieni wszelkim błogosławieństwem, zawsze głosili Słowo, które stało się częścią naszego Życia.

Boże, prosimy Cię, abyś wysłuchał naszych modlitw, i nieustannie oświecał nas blaskiem Twojego Syna. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.