Pan objawia nam swoje Zbawienie i obdarza wszelkimi potrzebnymi Łaskami, dlatego kierujmy do Niego prośby:

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby z mocą i odwagą głosił prawdę.
  2. Módlmy się za misjonarzy, aby Świadcząc o Zbawieniu, przyczyniali się do wzrostu i rozwoju Chrześcijan na całym Świecie.
  3. Módlmy się za przywódców państw, aby służyli swoim narodom.
  4. Módlmy się za wszystkich ubogich i potrzebujących, aby Pan był dla nich podporą w trudnych chwilach.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili Łaski przebywania z Bogiem w wieczności.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy oświeceni Światłem i obdarzeni Łaską od Pana, stali się Jego prawdziwymi Świadkami.

Panie, Ty nieustannie troszczysz się o swój Kościół, udzielając licznych darów i wzmacniając wspólnotę. Prosimy wysłuchaj nasze modlitwy, które dziś wznosimy do Ciebie. Który Żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.