Jezusowi przedstawmy nasze potrzeby:

  1. Panie czuwaj nad kapłanami odwiedzających wiernych w czasie wizyty duszpasterskiej, aby nieśli nadzieję i byli Twoimi Świadkami.
  2. Panie czuwaj nad rządzącymi państwami, aby ich decyzje były prawe i roztropne.
  3. Panie czuwaj nad emigrantami i uchodźcami, aby w krajach swojego pobytu znaleźli godne warunki Życia.
  4. Panie czuwaj nad zaczynającymi ferie dziećmi i młodzieżą, aby bezpiecznie odpoczywały i nabierały sił do dalszej nauki.
  5. Panie czuwaj nad umierającymi, aby w ostatnich chwilach zawierzyli całkowicie Twojemu miłosierdziu.
  6. Panie czuwaj nad zgromadzonymi na tej Eucharystii, abyśmy w naszej codzienności umieli Tobie służyć.

Panie Jezu, wysłuchaj zanoszonych przez nas próśb i nieustannie otwieraj nasze serca i oczy na potrzeby bliźnich, Który Żyjesz i królujesz na wieki, wieków. Amen.