Wdzięczni za zwycięstwo, które dokonało się na krzyżu, zanieśmy do Chrystusa nasze prośby:

  1. Chryste, prosimy o zdrowie dla papieża Franciszka, aby niestrudzenie ukazywał wszystkim prawdę o Twojej męce na krzyżu i zmartwychwstaniu.
  2. Chryste, prosimy o pokój dla krajów pogrążonych w wojnach, aby ich mieszkańcy mogli Żyć w bezpiecznych i godnych warunkach.
  3. Chryste, prosimy o odwagę dla prześladowanych, aby nigdy nie wyparli się krzyża, który jest znakiem naszej wiary.
  4. Chryste, prosimy o mądrość dla nauczycieli i wychowawców, aby pomagali uczniom rozwijać się zarówno intelektualnie jak i duchowo
  5. Chryste, prosimy o nadzieję dla umierających, aby z radością szli na spotkanie z Panem.
  6. Chryste, prosimy o pokorę dla nas zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy potrafili nosić codzienny krzyż

Chryste, dziękujemy za dzieło zbawienia, które dokonało się na krzyżu i prosimy Cię o wysłuchanie naszych próśb jeśli tylko są zgodne z Twoją wolą. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen