Pan zapewnił, Że jest blisko tych, którzy Go wzywają, ufni wołamy więc do Boga Ojca:

  1. Boże, polecamy Ci cały Kościół Święty i prosimy, aby wiernie wypełniał Twoje przykazania.
  2. Boże, polecamy Ci wszystkich, którzy oddali się na wyłączną służbę Tobie i prosimy, aby była ona dla nich największą radością.
  3. Boże, polecamy Ci osoby poszukujące prawdy oraz sensu Życia i prosimy, aby znaleźli Ciebie.
  4. Boże, polecamy Ci całą Diecezjalną Diakonię Liturgiczną i prosimy, aby posługa, której się podejmuje była sprawowana w sposób godny Ewangelii.
  5. Boże, polecamy Ci zmarłych z naszych rodzin i prosimy, aby mogli dostąpić udziału w Uczcie Niebieskiej.
  6. Boże, polecamy Ci nas zgromadzonych na Eucharystii i prosimy, abyśmy potrafili uczciwie wypełniać swoje obowiązki.

Wszechmogący Boże, prosimy uzdalniaj nas do cierpliwej i pokornej służby, abyśmy czynili tylko to, co Tobie jest miłe. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen