Zgromadzeni na dzisiejszej Eucharystii zanieśmy do Boga nasze modlitwy:

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby w sakramencie pojednania ukazywał ludziom Boże Miłosierdzie.
  2. Módlmy się za przywódców państw, aby z pokorą pełnili powierzone im funkcje.
  3. Módlmy się za grzeszników, aby nie zwlekali z przystąpieniem do spowiedzi Świętej.
  4. Módlmy się za studentów, aby dobrze rozpoczĘli zbliżający się rok akademicki.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby w dniu ostatecznym zmartwychwstali do Życia z Chrystusem.
  6. Módlmy się za nas, abyśmy Świadectwem Życia rozpalali do wiary serca naszych braci.

Boże Ojcze, który w swoim miłosierdziu odpuszczasz grzechy swoich wiernych, racz wysłuchać nasze modlitwy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen